Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Training

Elk mens leert op zijn eigen manier. Zo ook elk team en elke organisatie. Ieder heeft daarbij zijn eigen voorkeur zoals bijvoorbeeld kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken.


Een prettige, uitdagende en inspirerende omgeving staat centraal bij de trainingen die ik geef. Voor gedragsverandering en effectiever opereren helpt het vaak om op een laag dieper te werken aan verbeteren van vaardigheden. Bijvoorbeeld door ook het niveau van overtuigingen en -geschonden- normen en waarden daarbij te betrekken. In de communicatie en in de groepsdynamiek maak ik de onderstroom inzichtelijk.


Ik help u in het nu te ervaren via spel, gesprek en oefeningen waar het werkelijk over gaat. Dat noem ik aanschouwelijk onderwijs en ervaringsgericht leren. Ik werk vanuit de kracht van elke deelnemer om hem of haar nog beter te laten zijn. U merkt hoe u kijkt; ik verleid u om op andere manieren te kijken. Zo ontstaan nieuwe vergezichten en perspectieven.